Amazon

Home/Amazon

Liệu chi phí gửi hàng đi Amazon của bạn đã hợp lý chưa?

Bán hàng trên Amazon là một kênh hiệu quả và là xu hướng của các nhà bán lẻ Việt Nam hiện nay. Sau việc đáp [...]

2019-03-04T19:26:12+08:00March 1st, 2019|Amazon, Shipping Fees, Uncategorized|Comments Off on Liệu chi phí gửi hàng đi Amazon của bạn đã hợp lý chưa?

Lưu ý: Phí dịch vụ FBA đã thay đổi ! [Infographic]

FBA vừa thay đổi phí dịch vụ và đã được áp dụng chính thức vào ngày 19 tháng 2 năm 2019. Whitebox đã tổng hợp [...]

2019-03-01T13:18:29+08:00March 1st, 2019|Amazon, Fulfilment|Comments Off on Lưu ý: Phí dịch vụ FBA đã thay đổi ! [Infographic]

Amazon FBA Inventory Performance Index Explained

Amazon Logistics Cost is Increasing As Amazon grows, its logistics costs have skyrocketed over the past decade. In 2017, the company’s fulfilment and shipping expenses [...]

2019-02-13T15:23:35+08:00February 11th, 2019|Amazon, FBA Compliance, FBA Performance, Fulfilment, Inventory Management|Comments Off on Amazon FBA Inventory Performance Index Explained

Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 2)

Ở bài viết trước Whitebox đã nói tới những quy định chung trong đóng gói của Amazon: https://whitebox.sg/quy-dinh-dong-goi-fba-1/ Một nhược điểm của việc bán hàng thông [...]

2019-01-30T11:15:36+08:00January 21st, 2019|Amazon, FBA Compliance|Comments Off on Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 2)

Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 1)

Khi bán hàng trên Amazon, sau khi listing sản phẩm thành công, công việc tiếp theo mà các bạn phải làm là đóng gói hàng [...]

2019-01-30T10:17:09+08:00January 14th, 2019|Amazon, FBA Compliance, Fulfilment|Comments Off on Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 1)

Mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN

GTIN là viết tắt của Global Trade Item Numbering có nghĩa là mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN. Các chuỗi số trong hệ [...]

2019-01-11T13:17:35+08:00November 24th, 2018|Amazon, Barcode, FBA Compliance, Mã vạch|Comments Off on Mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN