FBA Compliance

Home/Amazon/FBA Compliance

Amazon FBA Inventory Performance Index Explained

Amazon Logistics Cost is Increasing As Amazon grows, its logistics costs have skyrocketed over the past decade. In 2017, the company’s fulfilment and shipping expenses [...]

2019-02-13T15:23:35+08:00February 11th, 2019|Amazon, FBA Compliance, FBA Performance, Fulfilment, Inventory Management|Comments Off on Amazon FBA Inventory Performance Index Explained

Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 2)

Ở bài viết trước Whitebox đã nói tới những quy định chung trong đóng gói của Amazon: https://whitebox.sg/quy-dinh-dong-goi-fba-1/ Một nhược điểm của việc bán hàng thông [...]

2019-01-30T11:15:36+08:00January 21st, 2019|Amazon, FBA Compliance|Comments Off on Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 2)

Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 1)

Khi bán hàng trên Amazon, sau khi listing sản phẩm thành công, công việc tiếp theo mà các bạn phải làm là đóng gói hàng [...]

2019-01-30T10:17:09+08:00January 14th, 2019|Amazon, FBA Compliance, Fulfilment|Comments Off on Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 1)

Mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN

GTIN là viết tắt của Global Trade Item Numbering có nghĩa là mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN. Các chuỗi số trong hệ [...]

2019-01-11T13:17:35+08:00November 24th, 2018|Amazon, Barcode, FBA Compliance, Mã vạch|Comments Off on Mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN