Fulfillment

Home/Fulfillment

Fulfillment và dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Fulfillment - dịch vụ hoàn tất đơn hàng - nghe xa lạ nhưng lại vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp. Tiết kiệm [...]

2022-04-13T14:31:12+08:00April 13th, 2022|Fulfillment, Uncategorized @vi|Comments Off on Fulfillment và dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Quy trình 6 bước kiểm soát xuất kho theo tiêu chuẩn ISO.

Quản lý một kho hàng là một trong những công việc vô cùng phức tạp và nhiều công đoạn, bao gồm từ giám sát và [...]

2020-03-15T22:19:23+08:00March 15th, 2020|FBA, Fulfillment|Comments Off on Quy trình 6 bước kiểm soát xuất kho theo tiêu chuẩn ISO.

Chỉ số Inventory Performance Index là gì? Làm thế nào để cải thiện chỉ số này?

Nếu bạn là một người sử dụng dịch vụ FBA của Amazon thì bạn sẽ nhìn thấy trong SellerCentral, phía góc dưới bên phải bạn [...]

2020-02-25T15:44:55+08:00February 25th, 2020|FBA, Fulfillment|Comments Off on Chỉ số Inventory Performance Index là gì? Làm thế nào để cải thiện chỉ số này?

Các loại kệ phổ biến trong việc quản lý kho hàng

Quản lý kho bãi được coi là sân sau của mọi doanh nghiệp, bởi việc hàng hoá hư hỏng, mất mát hay tổn thất trước [...]

2020-02-25T15:28:52+08:00February 25th, 2020|Fulfillment|Comments Off on Các loại kệ phổ biến trong việc quản lý kho hàng

Ứng dụng phân tích ABC Và phân tích XYZ trong Quản Lý Tồn Kho

Do chiếm một tỉ trọng không hề nhỏ trong khối tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, việc quản lý hàng tồn kho không tốt [...]

2020-02-25T15:18:28+08:00February 25th, 2020|Fulfillment|Comments Off on Ứng dụng phân tích ABC Và phân tích XYZ trong Quản Lý Tồn Kho

Thương mại điện tử và cuộc đua mang tên “Kho vận Hậu Cần”

Với sự tăng nhanh về quy mô và tốc độ mở rộng trong những năm gần đây, thị trường thương mại điện tử đang ngày [...]

2020-02-25T14:57:57+08:00February 25th, 2020|Fulfillment, Tin tức|Comments Off on Thương mại điện tử và cuộc đua mang tên “Kho vận Hậu Cần”