Fulfilment

Home/Fulfilment

Lưu ý: Phí dịch vụ FBA đã thay đổi ! [Infographic]

FBA vừa thay đổi phí dịch vụ và đã được áp dụng chính thức vào ngày 19 tháng 2 năm 2019. Whitebox đã tổng hợp [...]

2019-03-01T13:18:29+08:00March 1st, 2019|Amazon, Fulfilment|Comments Off on Lưu ý: Phí dịch vụ FBA đã thay đổi ! [Infographic]

Amazon FBA Inventory Performance Index Explained

Amazon Logistics Cost is Increasing As Amazon grows, its logistics costs have skyrocketed over the past decade. In 2017, the company’s fulfilment and shipping expenses [...]

2019-02-13T15:23:35+08:00February 11th, 2019|Amazon, FBA Compliance, FBA Performance, Fulfilment, Inventory Management|Comments Off on Amazon FBA Inventory Performance Index Explained

Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 1)

Khi bán hàng trên Amazon, sau khi listing sản phẩm thành công, công việc tiếp theo mà các bạn phải làm là đóng gói hàng [...]

2019-01-30T10:17:09+08:00January 14th, 2019|Amazon, FBA Compliance, Fulfilment|Comments Off on Những quy định về đóng gói hàng hóa Amazon FBA ( Phần 1)