Lưu ý: Phí dịch vụ FBA đã thay đổi ! [Infographic]

FBA vừa thay đổi phí dịch vụ và đã được áp dụng chính thức vào ngày 19 tháng 2 năm 2019. Whitebox đã tổng hợp những thay đổi chi tiết về từng loại phí như dịch vụ của Amazon để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt. Nếu bạn là một Amazon seller, cần phải xem xét kĩ các thay đổi vì các chi phí cho dịch vụ Fullfilment hay Dangerous Goods Fee vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến profit của các bạn.

Một vài thay đổi trong phí dịch vụ Fulfilment:

1. Amazon  không thay đổi phí thực hiện đối với các mặt hàng kích thước tiêu chuẩn nhỏ và kích thước tiêu chuẩn lớn với trọng lượng vận chuyển từ 0.283 (kg) trở xuống.

2. Amazon thực hiện các khoản tăng nhỏ trong phí Fulfilment cho các sản phẩm ở các kích thước khác

3. Amazon thay đổi cách tính trọng lượng thanh toán cho các mặt hàng quá khổ. Họ sẽ áp dụng chiều rộng và chiều cao tối thiểu là 5.08(cm) khi tính toán trọng lượng kích thước cho các mặt hàng quá khổ, để phù hợp với chi phí đóng gói.

Chúng tôi đã đổi lại đơn vị từ oz và inch sang kg và cm để các bạn dễ dàng quan sát

 

 

2019-03-01T13:18:29+08:00March 1st, 2019|Amazon, Fulfilment|Comments Off on Lưu ý: Phí dịch vụ FBA đã thay đổi ! [Infographic]

About the Author:

Lưu ý: Phí dịch vụ FBA đã thay đổi !

FBA vừa thay đổi phí dịch vụ và đã được áp dụng chính thức vào ngày 15 tháng 2 năm 2019. Whitebox đã tổng hợp những thay đổi chi tiết về từng loại phí như dịch vụ của Amazon để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt. Nếu bạn là một Amazon seller, cần phải xem xét kĩ các thay đổi vì các chi phí cho dịch vụ Fullfilment hay Dangerous Goods Fee có thể ảnh hưởng trực tiếp đến profit của các bạn.

 

2019-02-28T10:31:30+08:00February 28th, 2019|FBA, Phi dịch vụ FBA|Comments Off on Lưu ý: Phí dịch vụ FBA đã thay đổi !

About the Author: